Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi
 
 

 

 

 

Osiągnięcia i sukcesy uczniów naszej szkoły
   
Kadra nauczycielska
Nasze pracownie
Imprezy szkolne
Koła zainteresowań

Zajęcia sportowe
Współpraca
Wycieczki szkolne
Uczeń z klasą, Szkoła z klasą, Nauczyciel z klasą
   
Rekrutacja
Egzamin gimnazjalny
Absolwenci
Harmonogram
Rozkład godzin
Plan lekcji
   

Wykaz podręczników
Dokumenty szkolne
Dla rodziców
Prace uczniów
Konkursy
Zajęcia dodatkowe
   
  Informacja BIP

 
 
 
    jesteśmy szkołą z klasą ...

 
     
 

Nasze gimnazjum uczestniczyło w kolejnych akcjach Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazety Wyborczej". Najpierw była to akcja Szkoła z klasą, następnie Nauczyciel z klasą, a od 2006 roku kolejne edycje akcji Uczeń z klasą. Poniżej przedstawiamy krótki opis podejmowanych przez nas działań.

UCZEŃ Z KLASĄ

Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazeta Wyborcza"  w roku szkolnym 2006/ 2007 zaprosiły uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół w Polsce do programu "Uczniowie z klasą".
Celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na samodzielność uczniów, zachęcenie nauczycieli do przygotowywania ich do pracy w grupie, pracy metodą projektu, rozwiązywania problemów.
Do udziału w programie zgłosiła się także nasza szkoła. Uczniowie realizowali projekty w dwóch dziedzinach.

Badam świat (projekty naukowe)

Jestem twórcą (projekty artystyczne)


NAUCZYCIEL Z KLASĄ

W roku szkolnym 2005/2006 zaproponowano, aby nauczyciele wzięli udział w akcji "Nauczyciel z klasą". Ich zadaniem było zdobywanie kolejnych czterech sprawności:
Nauczycielu, odejdź od tablicy.
Nauczycielu, pracuj metodą projektu.
Nauczycielu, oceniaj tak, by pomóc się uczyć.
Uczeń też człowiek.
Nauczyciele przygotowali trzy projekty, które w trakcie roku szkolnego były realizowane. Oto one:

Projekt 1. 
Łódzka mozaika kulturowa realizowany przez panie Urszulę Góral, Magdalenę Ignaczak, Beatę Gorzkowską, Renatę Kopeć

Projekt 2. 
Zieloną Ścieżką przez bliską nam okolicę - Stawy Jana realizowany przez panie Katarzynę Kluskę, Iwonę Xiężopolską - Krzyżańską, Różę Nowacką - Jaroszewską

Projekt 3. 
Wielka Brytania jakiej nie znamy realizowany przez pana Artura Gryza  i panie Magdalenę Martczak, Joannę Siwek, Annę Ammer

 
Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Gazety Wyborczej" SZKOŁA Z KLASĄ.

Akcja ta miała pomóc polskiej oświacie. Szkoły, które do niej przystąpiły, realizowały sześć zasad nowoczesnej edukacji. Edukacji nastawionej na rozbudzanie myślenia każdego ucznia, rozwijającej zainteresowania, pasje uczniów i wzmacniającej ich wiarę w siebie. Opartej na przejrzystości szkolnych norm i uczciwości oceniania, życzliwej i prawdziwie społecznej - powiązanej z ojczyzną małą i dużą. Edukacji otwierającej perspektywy życiowe, co dziś oznacza m.in. sprawne korzystanie z komputera i internetu oraz znajomość języków obcych.

A oto sześć zasad "SZKOŁY Z KLASĄ"

Szkoła z klasą...

1. ... dobrze uczy każdego.
Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.

2. ... sprawiedliwie ocenia.
Uczniowie wiedzą czego mają się nauczyć, są oceniani według jasnych i jawnych zasad.

3. ... uczy myśleć i rozumieć świat.
Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.

4. ... rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.

5. ... pomaga uwierzyć w siebie.
W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.

6. ... przygotowuje do przyszłości.
Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.

Do każdej z sześciu zasad "SZKOŁY Z KLASĄ" należało wybrać jedno spośród 30 zadań.

Z dumą możemy powiedzieć, że zaliczyliśmy wszystkie zadania i nasze Gimnazjum otrzymało Certyfikat Gazety Wyborczej "Szkoła z Klasą"

 

 
 
 
     
 
.